Coruri crestine „Imnul Împărăției: Împărăţia se pogoară în lume” Repere V: Speranța de milenii s-a îndeplinit în sfârșit

Coruri crestine „Imnul Împărăției: Împărăţia se pogoară în lume” Repere V: Speranța de milenii s-a îndeplinit în sfârșit

Imnul însuflețitor al Împărăției a răsunat, vestind întregului univers venirea lui Dumnezeu printre oameni! Împărăția lui Dumnezeu a venit! Toți oamenii se înveselesc, toate lucrurile se bucură! Pretutindeni în ceruri, totul debordează de voioșie! Ce scene captivante de sărbătoare sunt acestea?! Citește în continuare „Coruri crestine „Imnul Împărăției: Împărăţia se pogoară în lume” Repere V: Speranța de milenii s-a îndeplinit în sfârșit”

Întrebarea 6: Știm cu toții că Domnul Isus a fost întruparea lui Dumnezeu. După ce Și-a încheiat lucrarea, a fost răstignit, iar apoi a înviat, arătându-Se în fața tuturor ucenicilor Săi și S-a ridicat la ceruri în gloriosul Său trup duhovnicesc. Așa cum scrie în Biblie: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). Așadar, scriptura biblică ne confirmă că, atunci când Domnul vine din nou, ni Se va arăta trupul Său duhovnicesc înviat. În zilele de pe urmă, de ce este Dumnezeu întrupat în Fiul omului ca să facă lucrarea de judecată? Care e diferența dintre trupul duhovnicesc înviat al Domnului Isus și întruparea Lui în Fiul omului?

Răspuns:

Majoritatea credincioșilor cred că, la întoarcere, Domnul li Se va arăta în trupul Său duhovnicesc, adică, în trupul duhovnicesc al Domnului Isus în care S-a arătat El omului timp de 40 de zile după învierea Sa. Noi, credincioșii, suntem lămuriți în acest sens. În aparență, trupul duhovnicesc al Domnului Isus de după înviere se arată în același chip cu întruparea Lui, dar trupul duhovnicesc nu este constrâns de lumea materială, de spațiu și de loc. Citește în continuare „Întrebarea 6: Știm cu toții că Domnul Isus a fost întruparea lui Dumnezeu. După ce Și-a încheiat lucrarea, a fost răstignit, iar apoi a înviat, arătându-Se în fața tuturor ucenicilor Săi și S-a ridicat la ceruri în gloriosul Său trup duhovnicesc. Așa cum scrie în Biblie: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). Așadar, scriptura biblică ne confirmă că, atunci când Domnul vine din nou, ni Se va arăta trupul Său duhovnicesc înviat. În zilele de pe urmă, de ce este Dumnezeu întrupat în Fiul omului ca să facă lucrarea de judecată? Care e diferența dintre trupul duhovnicesc înviat al Domnului Isus și întruparea Lui în Fiul omului?”

Întrebarea 4: Pastorii religioși și prezbiterii predică deseori credincioșilor că orice mărturie despre întoarcerea Domnului în trup este falsă. Ei se bazează pe versetele din Biblie: „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:23-24). Acum, noi nu știm cum ar trebui să-L deosebim pe Hristos Cel adevărat de cei falși. Poți să ne lămurești în privința acestei chestiuni?

Răspuns:

Domnul Isus a prezis, într-adevăr, că în zilele de pe urmă vor exista Hristoși mincinoși și profeți mincinoși. Aceasta se știe. Dar, de asemenea, Domnul Isus a profețit de multe ori, în mod clar, că El Se va întoarce. Noi sigur credem acest lucru, nu-i așa? Când cercetează profețiile despre întoarcerea Domnului Isus, mulți oameni dau prioritate faptului de a se feri de Hristoși mincinoși și profeți mincinoși, și nu se gândesc deloc la cum să întâmpine sosirea mirelui și să-I audă vocea. Citește în continuare „Întrebarea 4: Pastorii religioși și prezbiterii predică deseori credincioșilor că orice mărturie despre întoarcerea Domnului în trup este falsă. Ei se bazează pe versetele din Biblie: „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:23-24). Acum, noi nu știm cum ar trebui să-L deosebim pe Hristos Cel adevărat de cei falși. Poți să ne lămurești în privința acestei chestiuni?”

Întrebarea 3: Spui că Domnul Isus S-a întors, deci, noi de ce nu L-am văzut? A vedea înseamnă a crede și nu te poți bizui pe zvonuri. Dacă nu L-am văzut, asta trebuie să însemne că încă nu S-a întors; voi crede când Îl voi vedea. Spui că Domnul Isus S-a întors, deci unde este El acum? Ce lucrare face? Ce cuvinte a rostit Domnul? Voi crede după ce vei putea să lămurești aceste lucruri prin mărturie.

Răspuns:

Apariția și lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă sunt exact cum a profețit Domnul Isus. Sunt două părți – sosirea Lui secretă și sosirea Lui publică. Sosirea secretă se referă la Dumnezeu întrupat printre oameni ca Fiul Omului pentru a-Și rosti cuvintele și a-Și face lucrarea zilelor de pe urmă. Aceasta e sosirea Lui secretă. Sosirea publică înseamnă că Domnul vine fățiș pe nori, adică Domnul sosește cu zeci de mii de sfinți, vizibili tuturor națiunilor și popoarelor. Citește în continuare „Întrebarea 3: Spui că Domnul Isus S-a întors, deci, noi de ce nu L-am văzut? A vedea înseamnă a crede și nu te poți bizui pe zvonuri. Dacă nu L-am văzut, asta trebuie să însemne că încă nu S-a întors; voi crede când Îl voi vedea. Spui că Domnul Isus S-a întors, deci unde este El acum? Ce lucrare face? Ce cuvinte a rostit Domnul? Voi crede după ce vei putea să lămurești aceste lucruri prin mărturie.”

Întrebarea 2: Ești martor că Dumnezeu S-a întrupat ca Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și, totuși, majoritatea pastorilor religioși și a prezbiterilor susțin că Domnul Se va întoarce venind pe nori. În principal, ei se bazează pe versetele din Biblie: „Acest Isus, […] va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Și, mai mult, pastorii religioși și prezbiterii ne învață, de asemenea, că orice Domn Isus care nu vine pe nori este fals și trebuie respins. Așadar, nu suntem siguri dacă această perspectivă e în conformitate cu Biblia; este sau nu corect acest tip de înțelegere?

Răspuns:

Când vine vorba să așteptăm ca Domnul să coboare pe nori, nu trebuie să ne bazăm pe teoriile şi închipuirile omului! Fariseii au comis o mare greșeală când au așteptat sosirea lui Mesia. Ei se foloseau tocmai de teoriile și închipuirile omului pentru a stabili sosirea Domnului Isus care sosise deja. În cele din urmă, L-au ţintuit pe Domnul Isus pe cruce. Citește în continuare „Întrebarea 2: Ești martor că Dumnezeu S-a întrupat ca Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și, totuși, majoritatea pastorilor religioși și a prezbiterilor susțin că Domnul Se va întoarce venind pe nori. În principal, ei se bazează pe versetele din Biblie: „Acest Isus, […] va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Și, mai mult, pastorii religioși și prezbiterii ne învață, de asemenea, că orice Domn Isus care nu vine pe nori este fals și trebuie respins. Așadar, nu suntem siguri dacă această perspectivă e în conformitate cu Biblia; este sau nu corect acest tip de înțelegere?”

Coruri crestine „Imnul Împărăției: Împărăţia se pogoară în lume” Repere III: Un nou cer și un nou pământ după dezastru

Coruri crestine „Imnul Împărăției: Împărăţia se pogoară în lume” Repere III: Un nou cer și un nou pământ după dezastru

Imnul însuflețitor al Împărăției a răsunat, vestind întregului univers venirea lui Dumnezeu printre oameni! Împărăția lui Dumnezeu a venit! Toți oamenii se înveselesc, toate lucrurile se bucură! Pretutindeni în ceruri, totul debordează de voioșie! Ce scene captivante de sărbătoare sunt acestea?! Citește în continuare „Coruri crestine „Imnul Împărăției: Împărăţia se pogoară în lume” Repere III: Un nou cer și un nou pământ după dezastru”

Înțelegeți cele trei modalități prinicipale de a întâmpina întoarcerea Domnului

de Yanjin

Cuprins
1. Nu vă bazați pe idei și imaginații; să aveți o inimă temătoare de Dumnezeu
2. Cercetați și investigați în mod activ adevărata cale
3. Concentrează-te pe a auzi glasul lui Dumnezeu

Citește în continuare „Înțelegeți cele trei modalități prinicipale de a întâmpina întoarcerea Domnului”