Întrebarea 15: Urmăm exemplul lui Pavel și lucrăm din greu pentru Domnul răspândind Evanghelia, fiind martori pentru Domnul și păstorind bisericile Domnului, așa cum a făcut Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7). Nu înseamnă lucrul acesta să urmezi voia lui Dumnezeu? Acest tip de practică ar trebui să însemne că suntem vrednici pentru a fi răpiți și a intra în Împărăția cerurilor, deci, de ce trebuie să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu de judecată și purificare în zilele de pe urmă, înainte de a putea fi aduși în Împărăția cerurilor?

Răspuns:

Întrebarea este crucială. Vreți să știți dacă cineva poate fi dus în Împărăția cerurilor dacă are credință în Domnul. Mulți credincioși ai Domnului simt că a urma exemplul lui Pavel de sacrificiu și lucru pentru Domnul înseamnă a urma calea Domnului și a fi vrednici pentru a fi acceptați în Împărăția cerurilor când Domnul Se va întoarce. Citește în continuare „Întrebarea 15: Urmăm exemplul lui Pavel și lucrăm din greu pentru Domnul răspândind Evanghelia, fiind martori pentru Domnul și păstorind bisericile Domnului, așa cum a făcut Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7). Nu înseamnă lucrul acesta să urmezi voia lui Dumnezeu? Acest tip de practică ar trebui să însemne că suntem vrednici pentru a fi răpiți și a intra în Împărăția cerurilor, deci, de ce trebuie să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu de judecată și purificare în zilele de pe urmă, înainte de a putea fi aduși în Împărăția cerurilor?”

Întrebarea 13: Cei mai mulți oameni din lumea religioasă cred că faptul că Domnul Isus spune „S-a terminat” (Ioan 19:30) pe cruce este dovada că lucrarea de mântuire făcută de Dumnezeu a fost deja încheiată și, totuși, tu depui mărturie că Domnul S-a întors în trup pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, pentru a mântui pe deplin omenirea. Așadar, cum ar trebui exact să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu de a mântui omenirea? Acest aspect al adevărului nu ne este clar, așa că te rugăm să ne comunici pe tema aceasta.

Răspuns:

Când Domnul Isus a spus pe cruce „S-a terminat” (Ioan 19:30), la ce se referea cu adevărat? Voia El să spună că lucrarea de răscumpărare era terminată sau voia El să spună că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire deplină a omenirii era încheiată? Ar fi putut oamenii de la acea vreme să ştie asta? Se poate spune că nimeni nu ştia. Citește în continuare „Întrebarea 13: Cei mai mulți oameni din lumea religioasă cred că faptul că Domnul Isus spune „S-a terminat” (Ioan 19:30) pe cruce este dovada că lucrarea de mântuire făcută de Dumnezeu a fost deja încheiată și, totuși, tu depui mărturie că Domnul S-a întors în trup pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, pentru a mântui pe deplin omenirea. Așadar, cum ar trebui exact să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu de a mântui omenirea? Acest aspect al adevărului nu ne este clar, așa că te rugăm să ne comunici pe tema aceasta.”

Întrebarea 12: Tu depui mărturie că Domnul S-a întors și că-Și face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Aceasta pare să fie diferită de judecata marelui tron alb din Apocalipsa. Cei mai mulți oameni din cercurile religioase cred că judecata marelui tron alb îi vizează pe necredincioșii care aparțin diavolului Satana. Când Domnul va veni, credincioșii vor fi luați în cer, iar apoi El va trimite dezastrele pe pământ pentru a-i distruge pe necredincioși. Aceasta este judecata dinaintea marelui tron alb. Tu depui mărturie pentru începutul judecății făcute de Dumnezeu în zilele de pe urmă, dar nu L-am văzut pe Dumnezeu aducând niciun dezastru ca să-i distrugă pe necredincioși. Atunci, cum ar putea fi aceasta judecata marelui tron alb?

Răspuns:

Oricine a citit Biblia poate înțelege judecata în fața marelui tron alb din Apocalipsa reprezintă viziunea judecății lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic întrupat exprimă adevărul pentru a face lucrarea Sa de judecată și începe purificarea și mântuirea omenirii. Asta înseamnă că judecata Sa în fața marelui tron alb a început deja. Citește în continuare „Întrebarea 12: Tu depui mărturie că Domnul S-a întors și că-Și face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Aceasta pare să fie diferită de judecata marelui tron alb din Apocalipsa. Cei mai mulți oameni din cercurile religioase cred că judecata marelui tron alb îi vizează pe necredincioșii care aparțin diavolului Satana. Când Domnul va veni, credincioșii vor fi luați în cer, iar apoi El va trimite dezastrele pe pământ pentru a-i distruge pe necredincioși. Aceasta este judecata dinaintea marelui tron alb. Tu depui mărturie pentru începutul judecății făcute de Dumnezeu în zilele de pe urmă, dar nu L-am văzut pe Dumnezeu aducând niciun dezastru ca să-i distrugă pe necredincioși. Atunci, cum ar putea fi aceasta judecata marelui tron alb?”

Întrebarea 9: În Epoca Harului, Dumnezeu S-a întrupat pentru a servi ca jertfă de păcat pentru omenire, răscumpărându-i pe oameni din păcat. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat din nou pentru a exprima adevărul și pentru a-Și îndeplini lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui complet omul. Așadar, de ce are nevoie Dumnezeu să se întrupeze de două ori pentru a face lucrarea mântuirii omenirii? And what is the true significance of God incarnating twice?

Răspuns:

De ce trebuie să Se întrupeze Dumnezeu de două ori pentru a face lucrarea de mântuire a omenirii? Mai întâi, trebuie să înțelegem că, referitor la mântuirea omenirii, cele două întrupări ale lui Dumnezeu au o semnificație complicată și profundă. Deoarece lucrarea de mântuire, fie că vorbim despre răscumpărare sau de judecată și purificare în zilele de pe urmă, nu poate fi înfăptuită de către om. Citește în continuare „Întrebarea 9: În Epoca Harului, Dumnezeu S-a întrupat pentru a servi ca jertfă de păcat pentru omenire, răscumpărându-i pe oameni din păcat. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat din nou pentru a exprima adevărul și pentru a-Și îndeplini lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui complet omul. Așadar, de ce are nevoie Dumnezeu să se întrupeze de două ori pentru a face lucrarea mântuirii omenirii? And what is the true significance of God incarnating twice?”

Întrebarea 6: Știm cu toții că Domnul Isus a fost întruparea lui Dumnezeu. După ce Și-a încheiat lucrarea, a fost răstignit, iar apoi a înviat, arătându-Se în fața tuturor ucenicilor Săi și S-a ridicat la ceruri în gloriosul Său trup duhovnicesc. Așa cum scrie în Biblie: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). Așadar, scriptura biblică ne confirmă că, atunci când Domnul vine din nou, ni Se va arăta trupul Său duhovnicesc înviat. În zilele de pe urmă, de ce este Dumnezeu întrupat în Fiul omului ca să facă lucrarea de judecată? Care e diferența dintre trupul duhovnicesc înviat al Domnului Isus și întruparea Lui în Fiul omului?

Răspuns:

Majoritatea credincioșilor cred că, la întoarcere, Domnul li Se va arăta în trupul Său duhovnicesc, adică, în trupul duhovnicesc al Domnului Isus în care S-a arătat El omului timp de 40 de zile după învierea Sa. Noi, credincioșii, suntem lămuriți în acest sens. În aparență, trupul duhovnicesc al Domnului Isus de după înviere se arată în același chip cu întruparea Lui, dar trupul duhovnicesc nu este constrâns de lumea materială, de spațiu și de loc. Citește în continuare „Întrebarea 6: Știm cu toții că Domnul Isus a fost întruparea lui Dumnezeu. După ce Și-a încheiat lucrarea, a fost răstignit, iar apoi a înviat, arătându-Se în fața tuturor ucenicilor Săi și S-a ridicat la ceruri în gloriosul Său trup duhovnicesc. Așa cum scrie în Biblie: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). Așadar, scriptura biblică ne confirmă că, atunci când Domnul vine din nou, ni Se va arăta trupul Său duhovnicesc înviat. În zilele de pe urmă, de ce este Dumnezeu întrupat în Fiul omului ca să facă lucrarea de judecată? Care e diferența dintre trupul duhovnicesc înviat al Domnului Isus și întruparea Lui în Fiul omului?”