Cum purifică și mântuiește omenirea lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă?

Versete din Biblie pentru referințe:

Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13). Citește în continuare „Cum purifică și mântuiește omenirea lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă?”

1. Dumnezeu a răscumpărat omenirea în Epoca Harului, deci, de ce trebuie El să-Și mai facă lucrarea Sa de judecată în zilele pe de urmă?

Versete din Biblie pentru referințe:

Fiţi sfinţi, după cum Eu sunt sfânt!” (Leviticul 11:45). (NTLR®)

„Sfinţirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul!” (Evrei 12:14). (NTLR®)

Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă” (Ioan 12:47-48). (NTLR®) Citește în continuare „1. Dumnezeu a răscumpărat omenirea în Epoca Harului, deci, de ce trebuie El să-Și mai facă lucrarea Sa de judecată în zilele pe de urmă?”