Sofism: Cineva a spus: „În scripturi scrie că «căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi» și că «Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna.» Numele lui Dumnezeu este imuabil și ar trebui să păstrăm pentru totdeauna numele Domnului Isus, dar voi credeți în Dumnezeu Atotputernic – nu înseamnă asta a-L trăda pe Domnul Isus?”

Răspuns: Doar pentru că Biblia afirmă că „căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” și că „Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna.” unii oameni hotărăsc că numele lui Dumnezeu poate fi doar Isus și nu Dumnezeu Atotputernic și că a crede în Dumnezeu Atotputernic înseamnă a-L trăda pe Domnul Isus. Citește în continuare „Sofism: Cineva a spus: „În scripturi scrie că «căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi» și că «Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna.» Numele lui Dumnezeu este imuabil și ar trebui să păstrăm pentru totdeauna numele Domnului Isus, dar voi credeți în Dumnezeu Atotputernic – nu înseamnă asta a-L trăda pe Domnul Isus?””

Sofism: Cineva a spus: „Predicați că Dumnezeu S-a întrupat și că este numit Dumnezeu Atotputernic. L-ați văzut? Dacă nu L-ați văzut, pe ce bază spuneți că Dumnezeu S-a întors?”

Răspuns: Predicăm că Domnul Isus S-a întors drept Dumnezeu Atotputernic întrupat și că El a venit pentru a săvârși o etapă a lucrării în care Își folosește cuvintele pentru a judeca și a purifica omenirea. Aceasta nu este o declarație fără bază, iar a-L vedea pe Dumnezeu întrupat nu este singurul mod în care se poate confirma că este Dumnezeu Însuși. Citește în continuare „Sofism: Cineva a spus: „Predicați că Dumnezeu S-a întrupat și că este numit Dumnezeu Atotputernic. L-ați văzut? Dacă nu L-ați văzut, pe ce bază spuneți că Dumnezeu S-a întors?””

Sofism: Se spune: „Dumnezeu ar trebui să le arate oamenilor minuni mari; El trebuie să vindece bolnavii, să alunge demoni și trebuie să reverse binecuvântări asupra oamenilor. Dacă nu arată minuni, dacă nu aduce niciun beneficiu omenirii, atunci El nu este adevăratul Dumnezeu. Dacă acest Dumnezeu Atotputernic în care voi credeți este adevăratul Dumnezeu, de ce încă vă îmbolnăviți? De ce nu este pace în casele voastre? Ca și credincioși în Isus, cei dintre noi care sunt bolnavi sunt vindecați, iar cei care nu sunt bolnavi au pace acasă.”

Răspuns: Există oameni care neagă faptul că Dumnezeu Atotputernic este adevăratul Dumnezeu și că El este Domnul Isus cel întors, deoarece oamenii care cred în Dumnezeu Atotputernic încă se îmbolnăvesc, iar în casele lor nu este pace. Ei cred că, dacă Dumnezeu Atotputernic este adevăratul Dumnezeu, atunci El îi va proteja pe cei care cred în El de la a se îmbolnăvi sau a se confrunta cu vreun necaz, iar în casele lor va fi pace. Citește în continuare „Sofism: Se spune: „Dumnezeu ar trebui să le arate oamenilor minuni mari; El trebuie să vindece bolnavii, să alunge demoni și trebuie să reverse binecuvântări asupra oamenilor. Dacă nu arată minuni, dacă nu aduce niciun beneficiu omenirii, atunci El nu este adevăratul Dumnezeu. Dacă acest Dumnezeu Atotputernic în care voi credeți este adevăratul Dumnezeu, de ce încă vă îmbolnăviți? De ce nu este pace în casele voastre? Ca și credincioși în Isus, cei dintre noi care sunt bolnavi sunt vindecați, iar cei care nu sunt bolnavi au pace acasă.””