Întrebarea 15: Urmăm exemplul lui Pavel și lucrăm din greu pentru Domnul răspândind Evanghelia, fiind martori pentru Domnul și păstorind bisericile Domnului, așa cum a făcut Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7). Nu înseamnă lucrul acesta să urmezi voia lui Dumnezeu? Acest tip de practică ar trebui să însemne că suntem vrednici pentru a fi răpiți și a intra în Împărăția cerurilor, deci, de ce trebuie să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu de judecată și purificare în zilele de pe urmă, înainte de a putea fi aduși în Împărăția cerurilor?

Răspuns:

Întrebarea este crucială. Vreți să știți dacă cineva poate fi dus în Împărăția cerurilor dacă are credință în Domnul. Mulți credincioși ai Domnului simt că a urma exemplul lui Pavel de sacrificiu și lucru pentru Domnul înseamnă a urma calea Domnului și a fi vrednici pentru a fi acceptați în Împărăția cerurilor când Domnul Se va întoarce. Citește în continuare „Întrebarea 15: Urmăm exemplul lui Pavel și lucrăm din greu pentru Domnul răspândind Evanghelia, fiind martori pentru Domnul și păstorind bisericile Domnului, așa cum a făcut Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa” (2 Timotei 4:7). Nu înseamnă lucrul acesta să urmezi voia lui Dumnezeu? Acest tip de practică ar trebui să însemne că suntem vrednici pentru a fi răpiți și a intra în Împărăția cerurilor, deci, de ce trebuie să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu de judecată și purificare în zilele de pe urmă, înainte de a putea fi aduși în Împărăția cerurilor?”

Muzică creștină „Prin strigătele lor, Dumnezeu le dă oamenilor ceea ce au nevoie”

Cantari crestine „Prin strigătele lor, Dumnezeu le dă oamenilor ceea ce au nevoie”

După ce Dumnezeu i-a creat pe oameni,
suflet a revărsat asupra lor
și a spus de nu strigă către El,
vor fi separați de Duhul Lui,
iar „transmisiunea cerească”
nu va fi recepționată pe pământ. Citește în continuare „Muzică creștină „Prin strigătele lor, Dumnezeu le dă oamenilor ceea ce au nevoie””

Întrebarea 13: Cei mai mulți oameni din lumea religioasă cred că faptul că Domnul Isus spune „S-a terminat” (Ioan 19:30) pe cruce este dovada că lucrarea de mântuire făcută de Dumnezeu a fost deja încheiată și, totuși, tu depui mărturie că Domnul S-a întors în trup pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, pentru a mântui pe deplin omenirea. Așadar, cum ar trebui exact să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu de a mântui omenirea? Acest aspect al adevărului nu ne este clar, așa că te rugăm să ne comunici pe tema aceasta.

Răspuns:

Când Domnul Isus a spus pe cruce „S-a terminat” (Ioan 19:30), la ce se referea cu adevărat? Voia El să spună că lucrarea de răscumpărare era terminată sau voia El să spună că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire deplină a omenirii era încheiată? Ar fi putut oamenii de la acea vreme să ştie asta? Se poate spune că nimeni nu ştia. Citește în continuare „Întrebarea 13: Cei mai mulți oameni din lumea religioasă cred că faptul că Domnul Isus spune „S-a terminat” (Ioan 19:30) pe cruce este dovada că lucrarea de mântuire făcută de Dumnezeu a fost deja încheiată și, totuși, tu depui mărturie că Domnul S-a întors în trup pentru a exprima adevărul și a face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, pentru a mântui pe deplin omenirea. Așadar, cum ar trebui exact să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu de a mântui omenirea? Acest aspect al adevărului nu ne este clar, așa că te rugăm să ne comunici pe tema aceasta.”

Întrebarea 12: Tu depui mărturie că Domnul S-a întors și că-Și face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Aceasta pare să fie diferită de judecata marelui tron alb din Apocalipsa. Cei mai mulți oameni din cercurile religioase cred că judecata marelui tron alb îi vizează pe necredincioșii care aparțin diavolului Satana. Când Domnul va veni, credincioșii vor fi luați în cer, iar apoi El va trimite dezastrele pe pământ pentru a-i distruge pe necredincioși. Aceasta este judecata dinaintea marelui tron alb. Tu depui mărturie pentru începutul judecății făcute de Dumnezeu în zilele de pe urmă, dar nu L-am văzut pe Dumnezeu aducând niciun dezastru ca să-i distrugă pe necredincioși. Atunci, cum ar putea fi aceasta judecata marelui tron alb?

Răspuns:

Oricine a citit Biblia poate înțelege judecata în fața marelui tron alb din Apocalipsa reprezintă viziunea judecății lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic întrupat exprimă adevărul pentru a face lucrarea Sa de judecată și începe purificarea și mântuirea omenirii. Asta înseamnă că judecata Sa în fața marelui tron alb a început deja. Citește în continuare „Întrebarea 12: Tu depui mărturie că Domnul S-a întors și că-Și face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Aceasta pare să fie diferită de judecata marelui tron alb din Apocalipsa. Cei mai mulți oameni din cercurile religioase cred că judecata marelui tron alb îi vizează pe necredincioșii care aparțin diavolului Satana. Când Domnul va veni, credincioșii vor fi luați în cer, iar apoi El va trimite dezastrele pe pământ pentru a-i distruge pe necredincioși. Aceasta este judecata dinaintea marelui tron alb. Tu depui mărturie pentru începutul judecății făcute de Dumnezeu în zilele de pe urmă, dar nu L-am văzut pe Dumnezeu aducând niciun dezastru ca să-i distrugă pe necredincioși. Atunci, cum ar putea fi aceasta judecata marelui tron alb?”

Cantare crestina „Din moment ce Dumnezeu mântuiește omul,îl va mântui deplin”

Cantare crestina „Din moment ce Dumnezeu mântuiește omul,îl va mântui deplin”

Dumnezeu a creat omul și El îl va conduce;
din moment ce mântuiește omul,
îl va mântui și câștiga deplin;
din moment ce îndrumă omul,
îl va duce la destinația adecvată. Citește în continuare „Cantare crestina „Din moment ce Dumnezeu mântuiește omul,îl va mântui deplin””